hoahoctro.vn - Hà Nội Ams xếp thứ 11 (cùng hạng so với 2009) với điểm số 20,08 (2009 là 20,77), Chu Văn An HN xếp thứ 33, Kim Liên HN xếp thứ 39, bán công Nguyễn Tất Thành 45, Thăng Long 49, Yên Hòa 64, Trần Phú-Hoàn Kiếm 109. Đáng chú ý là 4 vị trí đầu tiên đều thuộc các trường chuyên tại HN