(NDHMoney) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (mã TLG - HOSE) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1/2011.