(CAO) Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sử đổi Hiến pháp 1992, chiều 5-01-2013, Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Thành phố Hồ Chí Minh (gồm các cơ quan: Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, MTTQVN thành phố) đã tiến hành triển khai kế hoạch của Quốc hội.