Suy thoái lạm phát = suy thoái + lạm phát

CafeF - 

Suy thoai lam phat = suy thoai + lam phat

(CafeF) - Chắc chắn bạn sẽ không tin rằng số người tìm kiếm cụm từ "suy thoái lạm phát" bằng tổng số người tìm kiếm từ "suy thoái" và số người tìm kiếm từ "lạm phát"!

Từ khóa liên quan