(Dân trí) - Thời nay nói nhiều cái sướng hơn xưa. Ừ cũng có nhẽ thế, nhưng nói vậy mà chưa chắc đã vậy bởi vì ở đời nếu đã so sánh thì nên... nhìn lên, chứ ai đời lại cứ đành phải... nhìn xuống mới thấy... hơn xưa cũng chẳng được là bao. Chuyện là thế này: