VIT - Với tư cách là một cường quốc quân sự số một thế giới, Mỹ đã không ngừng củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng và tăng cường sức mạnh quân sự của mình thông qua các khoản đầu tư tài chính, mua sắm vũ khí và tái cơ cấu lực lượng nhằm hiện đại hóa quân đội, đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ trong tương lai.