(TNTS) “Bén duyên” với phim ảnh chỉ hơn 6 tháng nhưng đã “bỏ túi” hai vai thứ chính và 3 vai chính trong 5 phim truyền hình. Đó là sự khởi đầu đầy may mắn của Nguyễn Ngọc Thúy Diễm.