Không những đầu tư vào đàn bò để cho ra đời sữa tươi nguyên liệu ổn định và chất lượng cao, quy trình sản xuất sữa nước đúng chuẩn còn đặt ra nhiều tiêu chuẩn trong thu mua và làm lạnh tại chỗ trước khi đưa vào nhà máy sản xuất.