Sửa lỗi mất sóng cho iPhone 3G

ICTNews - 

Sua loi mat song cho iPhone 3G

ICTnews – Phiên bản phần mềm cập nhật Yellowsn0w 0.9.6 sẽ giúp giải quyết triệt để các lỗi về sóng của iPhone 3G được bẻ khóa (unlock) bằng phần mềm dùng tại Việt Nam.

Tin mới