- Trong quá trình Windows hoạt động có thể xuất hiện một số lỗi thuộc về hệ thống, nếu không có biện pháp hữu hiệu bạn phải nghĩ đến việc khôi phục, cài đặt lại hệ điều hành. Bài viết xin giới thiệu một số công cụ hỗ trợ sửa lỗi để bạn dùng khi gặp trục trặc.