Sửa đổi Luật Sĩ quan phù hợp với tình hình phát triển mới

QĐND - 

Sua doi Luat Si quan phu hop voi tinh hinh phat trien moi

Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan năm 1999 đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Riêng trong chiều 19-5 đã có 22 ý kiến phát biểu đóng góp. Đa số các ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, trình bày...

Tin mới