(VOV) - Khi nhập khẩu vào Việt Nam, Meiji Gold 1, 2 đã được kiểm tra và xác nhận về độ an toàn phóng xạ.