SGTT.VN - Bắt đầu từ 1.1.2011, công ty Friesland Campina Việt Nam (sữa Cô gái Hà Lan) tăng giá bán lẻ một số mặt hàng sữa tiệt trùng và sữa đặc có đường, với mức tăng từ 4%.