Vụ việc đã được đẩy lên phức tạp khi VKSNDTC ra kháng nghị và TANDTC ký quyết định Giám đốc thẩm hủy hai bản án của cấp sơ, phúc thẩm. Người bị thiệt hại nặng nề nhất hiện nay là người được Thi hành án (THA) và bắt đầu một cuộc chiến pháp lý mới giữa người được THA với VKSNDTC và TANDTC…