(GDVN) - 870 tỷ đồng đó là con số nhẩm tính mà hàng xóm, những chủ nợ thống kê được tính đến ngày 10/10 đối với vợ chồng Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Cúc.