Cùng giải thích về hạng loạt scandal khác mà 9 cô nàng đang gặp phải.