(CL)-Trong thực tế hiện nay khi đất đai ngày càng có giá, nhất là ở những địa phương đất chật người đông như huyện Đức Thọ thì việc người dân khiếu nại, khiếu kiện về đất đai là " chuyện xảy ra thường ngày ở huyện".