Thời gian gần đây, tại Bệnh viện (BV) Ung bướu (TP.HCM) có người phát tán một bài thuốc cho rằng chữa được bệnh ung thư. Sự thật về bài thuốc này thế nào?