- Bộ Quốc phòng chỉ ra sự thật về "nhà ngoại cảm" Phan Thị Bích Hằng trong vụ tìm hài cốt Tướng Phùng Chí Kiên.