Hai vợ chồng và người con gái cùng mua bảo hiểm Prudential. Khi người chồng chết do tai nạn, vợ không những không được hưởng thừa kế mà còn mất quá nhiều thời gian, tiền của đi lại để hầu tòa. Ba cấp tòa xét xử đã qua. Phiên tòa Giám đốc thẩm sắp tới liệu có minh bạch...?