(baodautu.vn) Khi kinh tế biến động, doanh nghiệp (DN) Việt Nam càng khó trong việc huy động và sử dụng hiệu quả đồng vốn.