Tổng cục Thuế vừa cấp chứng chỉ hành nghề cho hơn 550 cá nhân đủ tiêu chuẩn làm dịch vụ khai thuế hộ doanh nghiệp hay còn gọi là đại lý thuế.