(HNMO) - Starbucks Coffee Company hôm nay (1-2-2013) đã khai trương cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Việt Nam. Cửa hàng được thiết kế nhằm phản ánh di sản cà phê 42 năm của Starbucks, đồng thời bao hàm những truyền thống và văn hóa cà phê địa phương độc đáo của Việt Nam.