Sát ngày thi đại học, các chủ nhà trọ tha hồ mà hét giá, khu vực xung quanh trường thi gần như cháy phòng. Năm nay giá phòng trọ đắt hơn 1,5 – 2 lần giá năm ngoái.