Thông tin này vừa được chính công ty quản lí của chị ý xác nhận nhé!