Son dưỡng kém chất lượng có thể gây vô sinh và ung thư đấy nhé.