Vẫn có những cái nhìn miệt thị, vẫn không ít người xa lánh, vẫn coi họ như những kẻ biến thái trong xã hội nhưng thực sự họ một phần của cuộc sống này…