TTO - Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, năm học 2013 - 2014, tỉnh Sóc Trăng tuyển 87 chỉ tiêu theo chế độ cử tuyển vào học các trường Đại học.