Chăm sóc trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sóc Trăng.