Hai cấp tòa đều tuyên. Bản án đã có hiệu lực pháp luật. Người thi hành án nộp 2 lần án phí nhưng không được thi hành. Nay, Phó Chủ tịch thị xã Vĩnh Châu lại can dự vào bản án đã có hiệu lực hơn 5 năm.