Trong 2 ngày 15 -16/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Tuyên giáo đang công tác ở cơ sở. Tham dự có hơn 80 đồng chí là cán bộ Tuyên giáo các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc.