Đua nghe Ngo, hoạt động không thiếu được trong Lễ hội Oóc Oon Bóc của người Khmer. KTNT - Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, khoảng 400.000 người. Văn nghệ truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng có nhiều loại hình như múa, nhạc, sân khấu dân gian phục vụ sinh hoạt cộng đồng vào những dịp Tết Chol Chnăm Thmây, Đolta, Oóc Oom Bóc, hoặc phục vụ đám cưới, mừng nhà mới như Răm vông (vòng tròn), Lăm leo, Saravan, gọi chung là múa Lâm thôn.