QĐND - Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng triệu tấm gương anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, không ít trường hợp khi quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương, do sơ suất nên đã làm sai họ tên, hoặc không đúng với ngày, tháng, năm hy sinh của liệt sĩ, kể cả trên những tấm bia đá.