Ice Cream Sandwich và iOS 5, cái nào tốt hơn? Thật khó để đánh giá bởi chúng đều có ưu điểm riêng, và hướng phát triển hệ điều hành của Google và Apple cũng khác nhau.