(Kienthuc.net.vn) - Là một trong những hiện vật quan trọng nhất trong lịch sử khảo cổ Việt Nam, xác ướp vua Lê Dụ Tông có một số phận rất đặc biệt…