Tuy không nổi đình nổi đám như "đại ca" ông ba mươi nhưng tình trạng thảm sát, giao dịch loài thú móng vuốt thuộc họ nhà mèo có tên "beo đá" cũng không kém phần khốc liệt.