PN - Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam là quốc gia có số bệnh nhân nhiễm và tử vong do cúm gia cầm (cúm A/H5N1) cao thứ hai thế giới, với 59 ca tử vong/119 ca nhiễm. Riêng trong năm 2010, Việt Nam có bảy ca bệnh nhưng đến hai ca tử vong tại Tiền Giang và Bình Dương.