Ngày 14-4, Trung đoàn Thông tin 21 đã tổ chức Hội nghị sơ kết bước triển khai và phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.