Ngày 28-7 tại Hải Phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2006-2010) công tác giáo dục chính trị (GDCT) khu vực phía Bắc, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị.