* Ông Nguyễn Ngọc Châu được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.