(VOH) - Sáng 28/11, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Lào Cai, sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010- 2015 (gọi tắt là Đề án 704).