(PL)- Sáng 4-6, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức lễ trao thẻ công chứng viên cho 89 công chứng viên trên toàn TP.