Thời gian gần đây, khi dòng điện thoại thông minh Smartphone lên ngôi thì một số hãng sản xuất nổi tiếng đi đầu trong dòng sản phẩm này cũng nắm được thị phần nhiều hơn.