Để trở thành một nhân vên bán hàng đa cấp không hề khó, và với sinh viên, đó lại càng là điều dễ dàng hơn bao giờ hết.