Những bạn trẻ đam mê trải nghiệm các ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào thực tiễn đã có buổi thi đấu điều khiển xe tự động thú vị.