Hàng trăm câu chuyện của sinh viên, trong đó làm thêm là một trong những chuyện không bao giờ cũ. Sinh viên làm thêm nhằm mục đích kiếm tiền phụ vào các khoản chi tiêu… nhưng bây giờ rất nhiều sinh viên đi làm thêm không chỉ để kiếm tiền.