(Alobacsi) - Xét nghiệm máu là cách thử thai nhanh nhất. Sau 7 ngày thụ thai là có thể nhận biết được có thai.