Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011, cuối tuần qua, Ban Chi ủy, lãnh đạo và BCH Công đoàn Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức cho gần 50 đảng viên, cán bộ, nhân viên, đoàn viên trong Văn phòng sinh hoạt chuyên đề kết hợp hoạt động thực tế tìm hiểu văn hóa dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình.