ThienNhien.Net – Bò tót là loài được Sách đỏ Việt Nam xếp hạng có nguy cơ tuyệt chủng cao. Đồng Nai cũng là một trong số ít các tỉnh có loài động vật quý hiếm này sinh sống nhưng hiện nay sinh cảnh tự nhiên của bò tót đang bị đe dọa.