Nằm trong chiến lược mở rộng kinh doanh, hướng đến trở thành một trong những chuỗi STĐM lớn trên toàn quốc, STĐM Best Carings sắp đưa vào kinh doanh trung tâm bán hàng thứ 4 trong hệ thống STĐM của mình và cũng là STĐM thứ hai của Best Carings tại Hà Nội.